Home Veilig winkelen Voorwaarden

Voorwaarden

1 Informatie over deze gebruiksvoorwaarden

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn de voorwaarden waarop deze website: http://nl.sportzapper.com (de “Website”) en de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) aan jouw beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot deze website of de Diensten te gebruiken ga je ermee akkoord dat je aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Lees deze daarom goed door, print ze indien nodig uit en sla een exemplaar ervan op. Indien je deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dien je het gebruik van de Website en/of Diensten onmiddellijk te staken. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent “je” de persoon die toegang krijgt tot de Website of die de Diensten gebruikt, en betekent “Sportzapper” of “wij” of “ons” Sportzapper.

2 Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de Website en Diensten die wij aan jouw verstrekken, te verbeteren. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website geplaatst zijn, en door jouw gebruik van de Website of de Diensten vanaf dat moment word je geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.

3 Omschrijving van de diensten

Overzicht
Wij verstrekken je een aantal online hulpmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot zoekfunctionaliteiten met gebruikmaking van trefwoorden of categorieën van producten, content, reviews van verkopers en producten, consumenten informatiegidsen en andere communicatiemiddelen (de “Diensten”) die het jou mogelijk maken om opgenomen producten te vinden en te vergelijken die worden aangeboden op de websites van een aantal derden (de “Verkopers”).

Zoekresultaten
De resultaten van zoekopdrachten van gebruikers zijn niet uitputtend met betrekking tot alle op het internet beschikbare aanbiedingen, en zijn afgeleid van door ons gecompileerde gegevens afkomstig van de daarop vermelde Verkopers. De vaste volgorde van presentatie van aanbiedingen kan afhangen van verschillende factoren, al naar gelang het soort uitgevoerde zoekopdracht:
- Indien je zoekt op categorie verschijnen waarschijnlijk alleen de aanbiedingen van Verkopers die voor hun opname betaald hebben, en de vaste indeling hangt vooral af van de prijs die deze Verkopers hiervoor betalen.
- Indien je zoekt via het zoekvak (dat wil zeggen een trefwoord), kunnen aanbiedingen van alle (tegen betaling of gratis) opgenomen Verkopers op de Website verschijnen en worden, behalve de betaalde prijs, ook andere criteria meegenomen in de vaste indeling van aanbiedingen: populariteit, relevantie van gegevens van de opgenomen Verkopers in verhouding tot jouw zoekvraag, of de reactietijd van de website van de Verkoper.
De gegevens worden vernieuwd met tussenpozen afhankelijk van het soort gegevens: deze tussenpozen variëren afhankelijk van de Verkopers en de naleving van onze technische vereisten, maar zijn niet langer dan éénmaal per 24 uur, met uitzondering van weekends en officiële feestdagen; vernieuwing in real time is van toepassing op zoekopdrachten in de categorieën hotels, auto’s en vluchten binnen de sportreizen.

Kopen van Verkopers
Wanneer je het opgenomen product dat je gekozen hebt wilt kopen, moet je de website van de Verkoper van uw keuze bezoeken. Wanneer je de door een Verkoper aangeboden diensten gebruikt, en in het bijzonder wanneer je diens website bezoekt via een link van de Website om een bepaald product van hem te kopen, ben je gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van die Verkoper.
Wij treden niet op als agent voor Verkopers, noch als verkoper, wederverkoper of licentiegever van opgenomen producten. Wij zullen geen partij zijn bij enige transactie of contract met een Verkoper dat je zult aangaan voor de aankoop van opgenomen producten, en wij zijn niet aansprakelijk voor opgenomen producten. Je gaat ermee akkoord dat je rechtstreeks contact zult opnemen met de Verkoper of handelaar van de producten indien je vragen, klachten of conflicten hebt in verband met producten, en dat je ons niet zult betrekken in welk geschil dan ook tussen jou en een derde.

Adverteerders
Wij kunnen je ook introduceren bij bepaalde partners en de diensten die zij aanbieden, met name in de vorm van geïntegreerde diensten (bijv. gerubriceerde advertenties). Wij kunnen ook promotie-links op de website plaatsen; deze staan ook wel bekend als gesponsorde links, reclameboodschappen of promotie-aanbiedingen, tot het bekijken waarvan je kunt worden aangespoord wanneer je de Website gebruikt.

Reviews van gebruikers
Wij bieden ook gratis productinformatie en consumenten informatiegidsen en spellen aan, en maken het jou mogelijk om reviews te lezen en jouw eigen reviews te schrijven over de op de Website opgenomen producten en Verkopers (“Reviews van Gebruikers”). Reviews van Gebruikers zijn gebonden aan speciale voorwaarden (zie Merchant Reviews).

Voorwaarden